Kondolencje z Uniwersytetu Wrocławskiego

Z powodu Odejścia Pani Profesor Aliny Kowalczykowej kondolencje na ręce Dyrektora IBL PAN, dr. hab. Grzegorza Marca, przesłał Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UWr, dr hab. Paweł Kaczyński, profesor UWr.
Treść kondolencji:

 
Z głębokim smutkiem wrocławskie środowisko polonistyczne przyjęło wiadomość o śmierci Pani Profesor Aliny Kowalczykowej. Jej artykuły i książki, podobnie jak prace Marii Janion, Aliny Witkowskiej czy Ryszarda Przybylskiego, jeszcze w czasach studiów uczyły nas nowoczesnego podejścia do literatury i kultury romantycznej. Tomy "Biblioteki Romantycznej" Jej autorstwa, monografie Słowackiego oraz dramatu i teatru romantycznego, słownik literatury polskiej XIX wieku pod redakcją Pani Profesor i Józefa Bachórza - pozostaną na zawsze w bibliotece każdego polonisty. W latach PRL także postawa polityczna i zaangażowanie społeczne Profesor Aliny Kowalczykowej, stanowiły dla wielu z nas wzór drogi życiowej polskiego inteligenta.
Żegnamy wybitną literaturoznawczynię, pedagożkę i społeczniczkę, której dorobek na trwałe pozostanie w skarbcu największych dokonań polskiej kultury. Na Pańskie ręce wszystkim Bliskim, Rodzinie i Przyjaciołom Pani Profesor Aliny Kowalczykowej składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
W imieniu Dyrekcji, Rady Instytutu i pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. prof. UWr Paweł Kaczyński

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku