Publikacja "Promocja języka polskiego"

Promocja języka polskiego logoZachęcamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą program "Promocja języka polskiego",  przygotowaną przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Część główna pt. Przykłady dobrych praktyk przedstawia na samym początku 3 projekty realizowane w IBL PAN (s. 20-35). Składamy serdeczne gratulacje prof. Agacie Roćko, mgr Marioli Wilczak i dr Ewie Cybulskiej-Bohuszewicz. Więcej o projektach NAWA w ramach programu "Promocja języka polskiego" na stronie: Zob. link

>> Publikacja "Promocja języka polskiego", plik w formacie PDF

 

Jednocześnie informujemy, że w tematycznym numerze czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica”, będącym m.in. pokłosiem międzynarodowej konferencji "Wokół (teorii) wiersza: wersyfikacja i wersologia ostatniego stulecia", zorganizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, będzie m.in. mowa o mających świetną tradycję badaniach wiersza prowadzonych w IBL PAN (m.in. M. Dłuska, L. Pszczołowska, M.R. Mayenowa, Z. Kopczyńska, T. Dobrzyńska). W tym miejscu chcielibyśmy podziękować i pogratulować prof. Teresie Dobrzyńskiej, której referat zainaugurował ww. konferencję. Więcej na stronie: Zob. link.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku