25 września 2021 - Sobota


godz. 13.00
Spotkanie otwarte

dr Agnieszka Bąbel, dr Agata Grabowska-Kuniczuk
Między wersjami. Jak kolejne redakcje zmieniają tekst powieści Elizy Orzeszkowej "Pan Graba"?
Spotkanie weekendowe, warsztat, 45 minut
Porównanie 3 wydań "Pana Graby" E. Orzeszkowej (1869-1870, 1872, 1884) i fragmentu rękopisu pokazuje tajniki warsztatu młodej pisarki, wpływ redaktora na tekst utworu, a także zapomniane dziś realia.
Szczegółowy opis
Dzieła zebrane (cz. I) i Listy zebrane Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna, "Biuletyn Polonistyczny" 2020.
Sala 144

godz. 14.00
Spotkanie otwarte

dr Katarzyna Nadana-Sokołowska
Lelizm. Wczesna proza Nałkowskiej w kontekście twórczości George Sand
Wykład, 60 minut
Tematem godzinnego spotkania weekendowego będzie omówienie charakteru i wybranych wątków wczesnej twórczości Zofii Nałkowskiej w kontekście twórczości George Sand, zwłaszcza jej powieści Lelia.
Współorganizator: Fundacja Archiwum Kobiet
Opis szczegółowy
Sala 144

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku