IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Grzegorz Marzec

Zastępca...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

nr 5/2004

TEKSTY DRUGIE nr 5 2004

Trauma (nie)przedstawiona

autor /strona/ tytuł

Wstęp
Ryszard NYCZ /4/ Jak opisać doświadczenie, którego nie ma?

Szkice
Przemysław CZAPLIŃSKI /9/ Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze

Agata BIELIK-ROBSON /23/ Słowo i trauma: czas, narracja, tożsamość

Grażyna BORKOWSKA /35/ Opowiedzieć umieranie

Jacek LEOCIAK /48/ Wyjście z grobu

Magdalena SWAT-PAWLICKA /64/ Z inkubatora systemu. Casus muzułmana w systemie koncentracyjnym

 

Roztrząsania i rozbiory

Henryk MARKIEWICZ /79/ Czytając "Słownik realizmu socjalistycznego"

Blanka BRZOZOWSKA /86/ Dewey raz jeszcze

Joanna BATOR /91/ Pamiętnik wariatki

Joanna ORSKA /96/ Derrida w obronie etyki

Monika RUDAŚ-GRODZKA /101/ Czasem dobrze być martwym

Sławomir Jacek ŻUREK /109/ Miara świętości

Prezentacje

Jean-Luc NANCY /113/ Zakazana reprezentacja (przeł. Adam Dziadek)

Slavoj ŽIŽEK /135/ Komedia obozowa (przeł. Adam Chmielewski)

Opinie

Avner HOLTZMAN /142/ Holocaust w literaturze hebrajskiej (przeł. Tomasz Łysak)

Jolanta JASTRZĘBSKA /152/ Imre Kertész - węgierski wariant dyskursu o Holocauście

Artur PEŁKA /168/ Shoah w austriackiej pamięci zbiorowej na przykładzie "Stecken, Stab und Stangl" Elfriede Jelinek

Stanowiska

Dorota KRAWCZYŃSKA /179/ Empatia? Substytucja? Identyfikacja? Jak czytać teksty o Zagładzie?

Joanna TOKARSKA-BAKIR /190/ Kontekst ocalenia. O empatii i żałobie w historii, literaturoznawstwie i gdzie indziej

Przechadzki

 Katarzyna BOJARSKA /200/ Obóz koncentracyjny jako zabawka. Zbigniew Libera "Urządzenia korekcyjne: LEGO - Obóz koncentracyjny"

Adam MAZUR /207/ Negatywne świadectwo. Fotograficzna konkretyzacja pamięci Holokaustu

Kronika

Tomasz Łysak/214/ Tożsamość, literatura, sztuka. Relacja z konferencji "Association for Jewish Studies"

Sprostowania /219/

Noty o autorach /220/

         

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45