Archiwum wydarzeń

Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Stypendiów Socjalnych i Zapomóg Instytutu Badań Literackich PAN

Decyzja nr 6/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród pracowników Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

List otwarty do Władz Państwa

24. Festiwal Nauki - Wykłady IBL PAN online

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w postępowaniu konkursowym, dotyczącym wyboru stypendystów w grancie Sonata

Warsaw, 5-9 July 2021: Memory Studies Association Annual Conference "Convergences"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich")

Kondolencje z powodu śmierci Profesor Marii Janion od społeczności Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu

Kondolencje z powodu śmierci Profesor Marii Janion

Nabór pracowników IBL PAN na wyjazdy na szkolenia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023 i 2023/2024

Nabór pracowników naukowych IBL PAN na wyjazdy do uczelni partnerskich na wykłady w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023 i 2023/2024

Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. "Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich"

Kondolencje z powodu śmierci Profesor Marii Janion od społeczności Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Pogrzeb Profesor Marii Janion

Żałobne pożegnanie Profesor Marii Janion

Zespół Archiwum Kobiet IBL PAN żegna Prof. Marię Janion

Powołanie Komisji Przetargowej w postępowaniu przetargowym pn. Druk i oprawa 9 tytułów "Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich"

Pożegnanie Pani Profesor Marii Janion

Ogłoszenia o konkursach na stypendia naukowe w ramach projektu NCN SONATA "Wisła akwakrytyczna: historia środowiskowa, literatura i głębokie mapowanie"

Maria Janion (24.12.1926-23.08.2020)

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku