Archiwum wydarzeń

Warsaw, 5-9 July 2021: Memory Studies Association Annual Conference "Convergences"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich")

Kondolencje z powodu śmierci Profesor Marii Janion od społeczności Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu

Kondolencje z powodu śmierci Profesor Marii Janion

Nabór pracowników IBL PAN na wyjazdy na szkolenia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/21

Nabór pracowników naukowych IBL PAN na wyjazdy do uczelni partnerskich na wykłady w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/21

Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. "Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich"

Kondolencje z powodu śmierci Profesor Marii Janion od społeczności Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Pogrzeb Profesor Marii Janion

Żałobne pożegnanie Profesor Marii Janion

Zespół Archiwum Kobiet IBL PAN żegna Prof. Marię Janion

Powołanie Komisji Przetargowej w postępowaniu przetargowym pn. Druk i oprawa 9 tytułów "Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich"

Pożegnanie Pani Profesor Marii Janion

Ogłoszenia o konkursach na stypendia naukowe w ramach projektu NCN SONATA "Wisła akwakrytyczna: historia środowiskowa, literatura i głębokie mapowanie"

Maria Janion (24.12.1926-23.08.2020)

Unieważnienie postępowania przetargowego (dotyczy przetargu nieograniczonego pn." Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich")

Informacja z otwarcia ofert (zamówienie publiczne - Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich)

Wyjaśnienie treści SIWZ - zamówienie publiczne - Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich

Zamówienie publiczne - Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich

Stanowisko Rady Naukowej IBL PAN wobec zaostrzenia języka debaty publicznej (Uchwała Rady Naukowej IBL PAN z dnia 26 czerwca 2020 roku)

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45