List otwarty do Władz Państwa


Szanowny Panie Prezydencie
Szanowny Panie Premierze
Szanowny Panie Prezesie PiS

Z ogromnym zdziwieniem i jeszcze większym zaniepokojeniem, jako przedstawiciel nauk humanistycznych, posiadający wykształcenie z zakresu nauk społecznych, odebrałem głos części środowiska naukowego w Polsce, w liście otwartym do Parlamentarzystów, za włączeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Ministerstwa Rozwoju, w oparciu o niby sprawdzone w USA rozwiązania tego typu.

Stoję na stanowisku, że likwidacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego doprowadzi do degradacji polskiej nauki i wyższego nauczania, zaniku badań podstawowych na rzecz rynkowo i produkcyjnie rozumianych wynalazków, wreszcie pogrąży ostatecznie polską humanistykę, rzeczniczkę polskiej racji stanu, tak na forum krajowym, jak międzynarodowym. Kto, jeżeli nie my, zadba o polskie interesy, obronę polskiej kultury, w tym polskiej literatury, sztuki, obyczaju.

Czy Sygnatariusze i rzecznicy podporządkowania nauki przemysłowo i wąsko, bo biznesowo rozumianemu rozwojowi, mają pomysł na godne umieszczenie w tej nowej strukturze humanistyki, odpowiedzialnej za nasz, Polaków, rozwój duchowy, intelektualny i emocjonalny?

Zwracam się do Panów o refleksję nad polską humanistyką, naszym skarbem narodowym i tak nadwątlonym skutkami ostatnich reform, w tym reformy 2.0, w której nauki humanistyczne nie znajdują godnego ani nawet wystarczającego wsparcia.

Z wyrazami najwyższego szacunku,

Prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski
Dyrektor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
 

Treść listu w pliku pdf (677 KB)

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45