Archiwum wydarzeń

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych"

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej"

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej"

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia

Wykłady Prof. Agaty Roćko na Uniwersytecie w Lipsku

Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej"

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych"

28 stycznia 2021, godz. 18: Ezoteryczna duchowość kobiet, cz.3: od magii i jasnowidzenia do naprawy świata / z cyklu "Duchowość kobiet"

24 stycznia 2021, godz. 19: Spotkanie z autorkami i autorem książki "Kobiety w Polsce 1945–1989. Nowoczesność, emancypacja, komunizm"

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych"

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej"

Zapytanie ofertowe na zakup usługi zaprojektowania, wykonania i wdrożenia modułu publikacji danych biobibliograficznych, stanowiącego rozszerzenie cyfrowego słownika Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku – numer sprawy: AG.26.27.2020

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej"

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych"

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. " Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej "

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. " Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych "

Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie modułu publikacji danych ( front - end )

Decyzja nr 13/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania umów cywilnoprawnych w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Ogłoszenie o zamówieniu. Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku