Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. " Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych "

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku