Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej"

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku