Archiwum wydarzeń

Odeszła Aleksandra Garlicka

3 stycznia 2013, godz. 10:30 - Porcelanomania Oświeconych. Referat oraz prezentacja Agaty Roćko (Pracownia Literatury Oświecenia)

12 grudnia 2012, godz. 11.00 - sesja naukowa w dwusetną rocznicę śmierci Stanisława Trembeckiego

6 grudnia (czwartek) 2012, godz. 18.00 - spotkanie z cyklu Feminaria: Czy Bóg nienawidzi kobiet? O religii, kobietach i władzy

3 grudnia 2012 - referat dr Estery Lasocińskiej: Obrazy Epikura w "Wizerunku własnym" Mikołaja Reja (z cyklu Spotkania Staropolskie)

5 grudnia (środa) 2012, godz. 18.00: Płeć PRL-u - płeć komunizmu

18-19 kwietnia 2013, Białystok: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Literatura w granicach prawa (XIX-XXI w.)"

24 listopada 2012 o godzinie 12. 30 w sali 144 (sala im. A. Mickiewicza, w siedzibie IBL, w Pałacu Staszica, przy ulicy Nowy Świat 72 w Warszawie) odbyła się Uroczystość Jubileuszowa Profesor Aliny Kowalczykowej

12.11.2012

26 października 2012 - seminarium " An Archival Impulse. Leftwing Terrorism and Contemporary Arts". Drugie seminarium w ramach grantu badawczego “Świat jako archiwum. Krytyczne modele historyczności"

26 października 2012, godz. 17.00 - inauguracja nowego roku akademickiego Podyplomowych Gender Studies oraz Podyplomowych Gender Mainstreaming

Odznaczenie krzyżem oficerskim orderu Polonia Restituta dla Profesor Teresy Michałowskiej

10-10-2012

18 października 2012, godz. 18.00 - Historia Polski zamiast historii Polaków

09.10.2012

24 października 2012, godz. 18.00 - Panel "PRL – życie po życiu"

09-10-2012

Prof. Marek Bieńczyk laureatem Literackiej Nagrody Nike za "Książkę twarzy"

08.10.2012

8-10 października 2012, Kazimierz n. Wisłą - Przyjaźń w literaturze staropolskiej (z cyklu "Kolokwia Staropolskie")

Sprawozdanie z Konferencji naukowej "Literatura i technologia" (8 października 2012)

25.09.2012

Sprawozdanie z Konferencji "Galicyjskie spotkania" (27 września 2012)

18.09.2012

9 listopada 2012 - XXV Spotkania Mediewistyczne. Przed Kongresem SITM w Poznaniu

22-23 października 2012 - Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku"

XVI Festiwal Nauki

13.09.2012
Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45