Archiwum wydarzeń

Wielka lutowa promocja książek w Wydawnictwie IBL PAN

31.01.2013

Odeszła Jadwiga Kaczyńska

18.01.2013

22 stycznia 2013: "W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości" (z cyklu: Feminaria)

15.01.2013

17 stycznia 2013 - referat dr. Wiesława Pawlaka: "Grecyzm Juwenala". Glosa do prologu "Kroniki" Wincentego Kadłubka (z cyklu Warszawskie Czwartki Staropolskie)

10 stycznia 2013, godz. 17.00, Instytut Kultury Polskiej UW - dyskusja: Jaka humanistyka jest nam dzisiaj potrzebna? Wokół książki Ewy Domańskiej "Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej"

Odeszła Aleksandra Garlicka

3 stycznia 2013, godz. 10:30 - Porcelanomania Oświeconych. Referat oraz prezentacja Agaty Roćko (Pracownia Literatury Oświecenia)

12 grudnia 2012, godz. 11.00 - sesja naukowa w dwusetną rocznicę śmierci Stanisława Trembeckiego

6 grudnia (czwartek) 2012, godz. 18.00 - spotkanie z cyklu Feminaria: Czy Bóg nienawidzi kobiet? O religii, kobietach i władzy

3 grudnia 2012 - referat dr Estery Lasocińskiej: Obrazy Epikura w "Wizerunku własnym" Mikołaja Reja (z cyklu Spotkania Staropolskie)

5 grudnia (środa) 2012, godz. 18.00: Płeć PRL-u - płeć komunizmu

18-19 kwietnia 2013, Białystok: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Literatura w granicach prawa (XIX-XXI w.)"

24 listopada 2012 o godzinie 12. 30 w sali 144 (sala im. A. Mickiewicza, w siedzibie IBL, w Pałacu Staszica, przy ulicy Nowy Świat 72 w Warszawie) odbyła się Uroczystość Jubileuszowa Profesor Aliny Kowalczykowej

12.11.2012

26 października 2012 - seminarium " An Archival Impulse. Leftwing Terrorism and Contemporary Arts". Drugie seminarium w ramach grantu badawczego “Świat jako archiwum. Krytyczne modele historyczności"

26 października 2012, godz. 17.00 - inauguracja nowego roku akademickiego Podyplomowych Gender Studies oraz Podyplomowych Gender Mainstreaming

Odznaczenie krzyżem oficerskim orderu Polonia Restituta dla Profesor Teresy Michałowskiej

10-10-2012

18 października 2012, godz. 18.00 - Historia Polski zamiast historii Polaków

09.10.2012

24 października 2012, godz. 18.00 - Panel "PRL – życie po życiu"

09-10-2012

Prof. Marek Bieńczyk laureatem Literackiej Nagrody Nike za "Książkę twarzy"

08.10.2012

8-10 października 2012, Kazimierz n. Wisłą - Przyjaźń w literaturze staropolskiej (z cyklu "Kolokwia Staropolskie")

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku