Pracownia Literatury Oświecenia

pok. 131, tel. (22) 6572-876

Członkowie Pracowni:

Kierownik pracowni - prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz
dr hab. Tomasz Chachulski, profesor instytutu
dr hab. Magdalena Górska, profesor instytutu
dr Klara Leszczyńska-Skowron
dr hab. Agata Roćko, profesor instytutu
dr Magdalena Ślusarska

Pracownicy emerytowani uczestniczący w pracach Pracowni:
prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa

 Zebrania Pracowni odbywają się w w czwartki od 11. 00 – 13.00.
 

Wiadomości Pracowni Literatury Oświecenia

Zaproszenie

 

MIŁOŚCIWE LATO 1766 ROKU...


Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na zebranie, podczas którego dr Magdalena Ślusarska przedstawi referat pt. Miłościwe Lato 1766 roku w Kościele katolickim w Rzeczypospolitej. Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia (czwartek) o godz. 11.00 w sali 131.

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

 

O JĘZYKU POLITYCZNYM Z CZASÓW STANISŁAWOWSKICH W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA


28 marca 2019 r. w Pracowni Literatury Oświecenia miało miejsce spotkanie, podczas którego odbyła się dyskusja nad tekstem prof. dr hab. Anny Grześkowiak-Krwawicz pt.: O niektórych zmianach w języku politycznym czasów stanisławowskich

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

"MONITOR" KRASICKIEGO W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA

28 lutego 2019 r. w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się spotkanie poświęcone pracom nad edycją "Monitorów" Ignacego Krasickiego przygotowywanej przez dr hab. Magdalenę Górską i dr Klarę Leszczyńską-Skowron. 

Nowe książki!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami związanymi z Pracownią Literatury Oświecenia.

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

PIEŚNI JÓZEFA ELSNERA W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA

 

10 stycznia 2019 r. w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie, podczas którego miała miejsce dyskusja nad wstępem do edycji pieśni Józefa Elsnera przygotowanym przez prof. Tomasza Chachulskiego

Nowe książki!

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami związanymi z Pracownią Literatury Oświecenia.

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

O WYDAWANIU KAZAŃ W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA

 

25 października 2018 r. o godz. 10.00 odbyło się spotkanie, podczas którego dr Magdalena Ślusarska przedstawiła referat pt. Literacka rama wydawnicza kazań i zbiorów kazań z czasów stanisławowskich. Uwagi wstępne

Zaproszenie na konferencję: "Najwyższa Pani swoich praw..." Idee wolności, niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej 1569-1795

 

 Pracownia Literatury Oświecenia

oraz 

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

zapraszają serdecznie do udziału w konferencji:
 

Najwyższa Pani swoich praw... Idee wolności, niepodległości

i suwerenności Rzeczypospolitej

w latach 1569-1795
 
 
 
 
 
Pojęcie niepodległości tak często przywoływane w związku ze stuleciem jej odzyskania w jego współczesnym znaczeniu ma w tradycji polskiej stosunkowo krótką, historię. Termin ten zaczął funkcjonować w powszechnym użyciu dopiero w momencie, kiedy Polska niepodległość właśnie traciła. Jak ustalił przed laty Władysław Konopczyński, pojawił się dopiero w tekstach konfederacji barskiej. Czy oznacza to jednak, że idea niepodległości była wcześniej nieobecna?
Celem naszego spotkania ma być właśnie próba odpowiedzi na to pytanie, zastanowienia się, jak w myśli i dyskursie politycznym Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a także w rozważaniach filozoficznych, prawnych, w szeroko rozumianej literaturze pięknej, a nawet w dziełach artystycznych od wieku XVI po XVIII przedstawiano kwestie związane z niezawisłością państwa, jego podmiotowością w grze mocarstw europejskich, suwerennością w stosunkach międzynarodowych. Będzie nas interesować zarówno to, do jakich idei się odwoływano, jak to, jakimi słowami je opisywano, jakimi kategoriami pojęciowymi operowali ówcześni uczestnicy życia publicznego, a nawet do jakich form artystycznych sięgano, by wyrazić troskę o niezawisłość Rzeczypospolitej lub dumę z jej "independencji".

 

 Program do pobrania tutaj.

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

O PAMIĘCI W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA

 

14 czerwca 2018 r. w Pracowni Literatury Oświecenia miało miejsce spotkanie, podczas którego prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa przedstawiła swoją pracę zatytułowaną „Kościół nieprzerwanej pamięci”: reprezentacje przeszłości w poezji drugiej połowy XVIII wieku

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA O "SPECTATORZE" I UWAGACH

17 maja 2018 r. w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się spotkanie, podczas którego dr Klara Leszczyńska-Skowron przedstawiła referat pt.: Jak Pan Spectator został ojcem polskiego eseju

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45