12 grudnia 2012, godz. 11.00 - sesja naukowa w dwusetną rocznicę śmierci Stanisława Trembeckiego

Otwarcia sesji dokona prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, dyrektor IBL PAN.

Dyskusję panelową na temat spornych kwestii autorstwa wierszy przypisywanych Trembeckiemu poprowadzi prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa.

Udział wezmą:
Tomasz Chachulski (IBL PAN , UKSW)
Wojciech Kaliszewski (IBL PAN)
Teresa Kostkiewiczowa (IBL PAN, UKSW)
Krystyna Maksimowicz (UG)
Paweł Pluta (Biblioteka Ossolineum)
Zofia Rejman (UW)
Jerzy Snopek (IBL PAN)
Barbara Wolska (UŁ)
Jacek Wójcicki (IBL PAN)
Grzegorz Zając (UJ)

Sesja odbędzie się w Pałacu Staszica (Warszawa, ul. Nowy Świat 72) w sali im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Zaproszenie >>

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45