Archiwum wydarzeń

Nagroda dla Pani Profesor Beaty Dorosz

20-21 października 2016, Kraków: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Epistolografia w dawnej Rzeczpospolitej (do XIX wieku)

16 grudnia 2015, godz. 17.00, Warszawa: kolejne spotkanie z cyklu "Czwartków Staropolskich" (dr Michał Choptiany wygłosi referat "Astrologia, chronologia i profecja. O dwóch prognostykach Jana Latosza")

30-31 maja 2016, Kraków: ogólnopolska konferencja "Jerzego Ficowskiego (o)pisanie świata"

6-8 października 2016, Warszawa: konferencja "Rytuały władzy. Ceremoniał dworski i państwowy w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej"

2-4 grudnia 2015, Warszawa: międzynarodowa konferencja Shibboleth 1967/1968"

26-27 listopada 2015, Lublin: Konferencja DARIAH-PL "Humanistyka Cyfrowa – badanie tekstów, obrazów i dźwięku"

Decyzja o przyznaniu stypendiów dla doktorantów z programu "Młody IBL"

3 grudnia 2015, godz. 18.00, Warszawa, Instytut Teatralny: Promocja tomu dramatów Ireneusza Iredyńskiego "Kreacja"

3 grudnia 2015, godz. 11.00, Warszawa, Instytut Teatralny, ul. Jazdów 1: seminarium interdyscyplinarne "Iredyński. Czarne seanse"

15 stycznia 2016, Warszawa, SWPS: sympozjum "Kultura popularna w Polsce do 1939 roku"

19 -20 listopada 2015: Konferencja naukowa - "REFLEKSJA HUMANISTYCZNA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM"

28 X 2015, Warszawa: wykład inauguracyjny "Między Sarmacją a Francją. Stanisław Leszczyński"

22-24 czerwca 2016, Kraków: "Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii"

20-21 października 2016, Praga: Román Západních Slovanů: teoretické, historické a interpretační kontexty (Powieść Słowian Zachodnich: konteksty teoretyczne, historyczne, interpretacyjne)

Premiera książki "Zwierzęta i ich ludzie"

20 października 2015: premiera "Biuletynu Polonistycznego"

14-15 października 2015, Warszawa: konferencja "Słynne kobiety w Rzeczpospolitej XVIII wieku"

19 października 2015, IBL PAN: zebranie Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego

Laur Jagielloński dla Prof. Ryszarda Nycza

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku