18-19 listopada 2015 r., Warszawa: konferencja naukowa z cyklu Warszawska jesień archiwalna "Warszawa ma wiele twarzy"

Archiwum Państwowe w Warszawie, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie zapraszają do udziału w drugiej konferencji z cyklu Warszawska jesień archiwalna - Warszawa ma wiele twarzy, która odbędzie się 18-19.11.2015 r. w Warszawie.

Miasto jako naturalne miejsce adaptacji form kultury wysokiej i zarazem przestrzeń, w której mniejszości narodowe i grupy wyznaniowe zyskiwały autonomię współtworząc kulturę życia codziennego  to dwa aspekty przestrzeni miejskiej Warszawy, którym zostanie poświęcona tegoroczna edycja konferencji.
W szczególności zaś jej tematem będą: ciągłość i incydentalność form kultury wysokiej i teatru jako formy komunikacji społecznej; miejsce grup etnicznych, religijnych i wyznaniowych w przestrzeni miejskiej oraz ich udział w kulturze życia codziennego Warszawy. Integralną częścią problematyki będą również zagadnienia źródeł historycznych obrazujących te aspekty kultury miasta na przestrzeni dziejów, i ich interpretacji.
Konferencja o charakterze archiwalno-historycznym adresowana jest do archiwistów, historyków kultury,  historyków teatru, literatury, kulturoznawców, socjologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin, który interesują się zagadnieniami związanymi z Warszawą. Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja pozwoli na zarysowanie przemian Warszawy i jej współczesnych źródeł kulturowych w świetle najnowszych badań.
Organizatorzy planują ujęcie obrad konferencji w 4 blokach tematycznych:
1.              Kultura teatralna w Warszawie
2.              Kultura literacka w Warszawie
3.              Mniejszości narodowe, wyznania i wspólnoty religijne w Warszawie
4.              Kultura życia codziennego
 
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji w charakterze prelegenta proszone są o przesłanie propozycji tematów swoich wystąpień do  5 października 2015 na adres warszawa.konferencja@gmail.com
Osoba i adres do korespondencji:            
Anna Gruszczyńska
Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
 tel: 22 657 27 80

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45