22-24 czerwca 2016, Kraków: „Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii"

Zaproszenie  w formacie pdf
Formularz zgłoszeniowy (do 30 listopada 2015 r.)  - format doc

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45