Archiwum wydarzeń

2 marca 2016 - Zjazd Zespołu opracowującego Dzieła wszystkie Jana Kochanowskiego

Rozstrzygnięcie pierwszej edycji Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu

23-27 maja 2016 r., Sofia: międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja "The Enlightenment from a non-western perspective"

KOMUNIKAT KOMISJI STYPENDIALNEJ FUNDUSZU IM. STANISŁAWA LAMA

KOMUNIKAT KOMISJI STYPENDIALNEJ FUNDUSZU IM. JANA I SUZANNE BRZĘKOWSKICH

2-3 czerwca 2016 r., Toruń: Konferencja naukowa - "Między słowami. Egodokumenty w perspektywie kulturowej"

27 stycznia 2016 r. , godz. 17:00 - spotkanie z prof. dr. hab. Włodzimierzem Szturcem

Nagroda dla Pani Profesor Beaty Dorosz

20-21 października 2016, Kraków: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Epistolografia w dawnej Rzeczpospolitej (do XIX wieku)

16 grudnia 2015, godz. 17.00, Warszawa: kolejne spotkanie z cyklu "Czwartków Staropolskich" (dr Michał Choptiany wygłosi referat "Astrologia, chronologia i profecja. O dwóch prognostykach Jana Latosza")

30-31 maja 2016, Kraków: ogólnopolska konferencja "Jerzego Ficowskiego (o)pisanie świata"

6-8 października 2016, Warszawa: konferencja "Rytuały władzy. Ceremoniał dworski i państwowy w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej"

2-4 grudnia 2015, Warszawa: międzynarodowa konferencja Shibboleth 1967/1968"

26-27 listopada 2015, Lublin: Konferencja DARIAH-PL "Humanistyka Cyfrowa – badanie tekstów, obrazów i dźwięku"

Decyzja o przyznaniu stypendiów dla doktorantów z programu "Młody IBL"

3 grudnia 2015, godz. 18.00, Warszawa, Instytut Teatralny: Promocja tomu dramatów Ireneusza Iredyńskiego "Kreacja"

3 grudnia 2015, godz. 11.00, Warszawa, Instytut Teatralny, ul. Jazdów 1: seminarium interdyscyplinarne "Iredyński. Czarne seanse"

15 stycznia 2016, Warszawa, SWPS: sympozjum "Kultura popularna w Polsce do 1939 roku"

19 -20 listopada 2015: Konferencja naukowa - "REFLEKSJA HUMANISTYCZNA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM"

28 X 2015, Warszawa: wykład inauguracyjny "Między Sarmacją a Francją. Stanisław Leszczyński"

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45