3-4 listopada 2016 r., Warszawa: konferencja "Poeci-studenci Podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu"

Organizatorzy: Zakład Literatury Romantyzmu i Zakład Literatury XX i XXI wieku Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie
Formularz zgłoszenia

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku