Cykl: Literatura i zagadnienia kultury współczesnej (sobota 27 IX, s.144)
 
1.    Być zwierzęciem... w literaturze – dr Anna Barcz, godz. 9:30
Zastosowanie performatywnego czytania pozwoli nam odegrać i zinterpretować wybrane fragmenty literackie (Herberta, Różewicza, Szymborskiej, Miłosza), w których zwierzęta mają coś ważnego do powiedzenia ludziom.
 
2.    Wokulski i bohaterowie kultury współczesnej (seriali i gier)– dr Bartłomiej  Szleszyński,  godz. 13
Współczesne sposoby recepcji arcydzieła Prusa w kontekście takich dzieł kultury, jak wybitne seriale ("Rodzina Soprano", "Breaking Bad") czy głośne gry video ("Wiedźmin", "The Last of Us").
 
3.    Wiek XIX i anachronizmy we współczesnej kulturze popularnej– dr Agnieszka Bąbel, godz.  14
Na przykładach zaczerpniętych głównie z nurtu „kryminału retro” współczesne, potoczne wyobrażenia na temat wieku XIX: rażące anachronizmy oraz elementy prawdziwe, choć niezgodne ze stereotypową wizją epoki.
 
4.    Bolesław Prus i maszyna do pisania – mgr Agata Grabowska-Kuniczuk,  godz. 15
Rola maszyny do pisania w życiu pisarza i jej historia (na podstawie wspomnień z epoki i innych przekazów dotyczących historii maszyn na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku i na przełomie stuleci).
 
5.    Media wobec dystopii – dr Krzysztof Gajewski, godz. 16
Żyjemy w epoce niespotykanego rozwoju środków przekazu. Był on antycypowany przez pisarzy kreślących obrazy fikcyjnych światów. Rozważymy pytanie, w jakim stopniu wizje te okazały się trafne.

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45