Cykl: Literatura i psychoanaliza (czwartek 25 IX, s. 144)
Dlaczego wciąż nie rozumiemy głębiej romantyzmu – prof. Danuta Danek, godz. 18
Utrzymująca się luka w wykształceniu humanistycznym w Polsce – brak

obeznania z psychoanalizą – powoduje, że wciąż mylnie rozumiemy tak istotne zjawiska, jak romantyczne samotnictwo, miłość romantyczną czy romantyczną „religię smutku”. Spotkanie przygotowane w ramach corocznych wykładów "Literatura i psychoanaliza"

 

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45