Dąbrowska – Stempowski w Trzecim Punkcie Widzenia

Dąbrowska - Stępowski19 lutego w TVP Kultura wyemitowano odcinek programu Trzeci Punkt Widzenia poświęcony m.in. korespondencji Stempowskiego i Dąbrowskiej, opracowanej przez prof. Ewę Głębicką z Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej. Zapraszamy do wysłuchania transmisji programu: Zob. link (od 17 minuty). 
Tom pierwszy i drugi są już dostępne w Wydawnictwie IBL. Trzeci w przygotowaniu.

Instytut Badań Literackich PAN opublikował właśnie dwa tomy epistolografii dwojga wybitnych intelektualistów i partnerów, Marii Dąbrowskiej i Stanisława Stempowskiego. Korespondencja daje obraz życia pokolenia przedwojennej inteligencji polskiej, jest świadectwem zarówno codziennej mrówczej pracy, jak aktów twórczości artystycznej najwyższej próby.

[Z opisu programu]

.

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku