23 września 2021 – Czwartek


godz. 11.00
Lekcja dla szkół – zapisy wyłącznie przez Biuro FN
dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz
Aktywistka, kociak, nowoczesna dziewczyna – wzory kobiecego dorastania w Polsce w latach  1945-1989
Wykład, 45 minut
Przemiany wzorów kobiecego dorastania w Polsce po 1945 r. w kontekście powojennego awansu edukacyjnego oraz rozwoju kultury młodzieżowej – perspektywa historii kulturowej, w tym płci kulturowej.
Opis szczegółowy
Sala 144

godz. 12.00 
Lekcja dla szkół – zapisy wyłącznie przez Biuro FN

dr hab. Marek Pąkciński
Stanisław Lem jako pisarz paradoksów wiedzy i wyobraźni
Wykład online,  60 minut
Opis szczegółowy
M. Pąkciński, Ugięcie fabuły: twórczość Stanisława Lema pod presją uwarunkowań, "Napis" 2009.
M. Pąkciński, Ciało, płeć i wstyd komunisty (na marginesie fantastycznonaukowych powieści utopijnych Stanisława Lema z lat pięćdziesiątych XX w.), "Napis" 2012.


godz. 15.30
Spotkanie otwarte

dr Ewa Mirkowska, mgr Anna Mędrzecka
Jak komputer czyta poezję? Twórczość Słowackiego i Mickiewicza badana przez narzędzia
Warsztat, 60 minut
Spotkanie poświęcone zaprezentowaniu prac nad korpusem twórczości Słowackiego z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz porównaniom wybranych aspektów twórczości Słowackiego i Mickiewicza.
Opis szczegółowy
Projekt Korpus Czterech Wieszczów poświęcony stworzeniu nowoczesnego zasobu zwierającego pełną twórczość Wieszczów (Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida).
Sala 144

godz. 18.00
Spotkanie otwarte
prof. dr hab. Danuta Danek
Niszczący ojciec. Przemoc rodzinna w twórczości i biografiach polskich romantyków
Wykład, 90 minut
Wykład z cyklu "Literatura i psychoanaliza". Dotyczy powiązanych z relacjami rodzinnymi z czasów dzieciństwa, nierozpoznanych znaczeń w utworach najwybitniejszych polskich romantyków.
Opis szczegółowy
Sala 144

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku