Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr Grzegorz Marzec

 

&n...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Archiwum wydarzeń

10 stycznia 2013, godz. 17.00, Instytut Kultury Polskiej UW - dyskusja: Jaka humanistyka jest nam dzisiaj potrzebna? Wokół książki Ewy Domańskiej "Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej"

Odeszła Aleksandra Garlicka

3 stycznia 2013, godz. 10:30 - Porcelanomania Oświeconych. Referat oraz prezentacja Agaty Roćko (Pracownia Literatury Oświecenia)

12 grudnia 2012, godz. 11.00 - sesja naukowa w dwusetną rocznicę śmierci Stanisława Trembeckiego

6 grudnia (czwartek) 2012, godz. 18.00 - spotkanie z cyklu Feminaria: Czy Bóg nienawidzi kobiet? O religii, kobietach i władzy

3 grudnia 2012 - referat dr Estery Lasocińskiej: Obrazy Epikura w „Wizerunku własnym” Mikołaja Reja (z cyklu Spotkania Staropolskie)

5 grudnia (środa) 2012, godz. 18.00: Płeć PRL-u - płeć komunizmu

18-19 kwietnia 2013, Białystok: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Literatura w granicach prawa (XIX-XXI w.)"

24 listopada 2012 o godzinie 12. 30 w sali 144 (sala im. A. Mickiewicza, w siedzibie IBL, w Pałacu Staszica, przy ulicy Nowy Świat 72 w Warszawie) odbyła się Uroczystość Jubileuszowa Profesor Aliny Kowalczykowej

12.11.2012

26 października 2012 - seminarium " An Archival Impulse. Leftwing Terrorism and Contemporary Arts". Drugie seminarium w ramach grantu badawczego “Świat jako archiwum. Krytyczne modele historyczności”

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45