Archiwum wydarzeń

17-18 maja 2018 r., Słupsk: ogólnopolska konferencja naukowa „Sacrum prywatne w medium literatury”

7 grudnia 2017 r., Warszawa: seminarium z cyklu "Pragmatyka, pragmatyzm, performatyka"

27 listopada 2017 r., Warszawa: spotkanie O CZYM NIE WIE POLITOLOG. W 95 rocznicę urodzin Artura Międzyrzeckiego

27 listopada 2017 r., godz. 15.00, Warszawa: seminarium „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny”

25-26 stycznia 2018, Dyneburg: International Scientific Conference "XXVIII Scientific Readings"

Nabór pracowników naukowych IBL PAN na wyjazdy do uczelni partnerskich na wykłady w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/18

15-30 listopada 2017 r.: wystawa "Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą". Bolesław Leśmian 1877-1937

2-3 grudnia 2017 r., Kraków: konferencja naukowa „Mury. Ruchy migracyjne i uchodźstwo w przestrzeni kulturowej i historycznej”

11-13 stycznia 2018 r., Rzeszów: IV Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja „TEKSTY – OBRAZY – PERFORMANSE. Auto_bio_grafia na granicy doświadczenia życia codziennego, sztuki i nauki”

"«Biuletyn Polonistyczny» to jest to" - artykuł w "Monitorze Wołyńskim" o otwartym spotkaniu z cyklu "Tour de Polonistyka" w Instytucie Polskim na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45