18 grudnia 2014 (czwartek), godz. 18.00, Warszawa - panel dyskusyjny "Lata 60. Lekcje historii"

01.12.2014

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN zaprasza na panel dyskusyjny "Lata 60. Lekcje historii" z cyklu "PRL na zakręcie".
Uczestniczą:
dr Dobrochna Kałwa, dr Anna Artwińska, dr Agnieszka Mrozik
Moderuje: dr Katarzyna Chmielewska

18 grudnia 2014, godz. 18.00,
sala 144, Nowy Świat 72, Pałac Staszica, Warszawa
 
 
Lata 60. wydają się dwoiste. Z jednej strony krzepnie w nich dyskurs nowoczesności, z drugiej niepoślednią rolę odgrywa polityka historyczna, czy też raczej mnogie polityki historyczne, uprawiane przez rozmaite podmioty społeczne. W tym też czasie doskonale rozwija się akademicka historia społeczna, gospodarcza i kulturowa, nawiązując do najlepszych osiągnięć szkoły Annales. Chcemy przyjrzeć się roli i rodzajom ówczesnych dyskursów o przeszłości: konwencjonalnej opowieści historycznej i narracjom wspomnieniowym, prywatnym i instytucjonalnym,  oficjalnym i nieoficjalnym, popularnym i odrzucanym, poświęconym niekiedy latom poprzednim, a niekiedy epokom najodleglejszym, wciąż jednak odniesionym do ówczesnej sytuacji.

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku