Archiwum wydarzeń

25-26 maja 2017 r., Słupsk: konferencja "Sacrum kobiet w polskim opisie kulturowym"

15-16 listopada 2017 r., Katowice: konferencja "Semantyka "rasy" w kulturze polskiej (1800-1939)"

III Maraton Słuchowisk "Nasłuchiwanie: Różewicz/Kompozycje"

Jean-Luc Marion w Polsce

30 czerwca - 6 lipca 2017 r.: Międzynarodowa konferencja "Kresy południowo-wschodnie - polska kultura współcześnie odkrywana"

23-24 października 2017 r., Białystok: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Paryż – Londyn – Monachium - Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury"

14-15 września 2017 r., Lublin: konferencja naukowa "Umysł · Kultura · Komunikacja. Język a poznanie w perspektywie (między)kulturowej"

16.02.2017

21-22 października 2017 r., Warszawa: "Od Pieśni nad pieśniami po 50 twarzy Greya - kobiety i dyskurs miłosny od Starożytności po współczesność"

20-23 kwietnia 2017 r., Warszawa: konferencja naukowa "Music Across Media"

19-21 października 2017 r., Warszawa: Konferencja międzynarodowa "Translatio i historia idei"

14-16 września 2017 r., Łódź-Kutno: Międzynarodowa konferencja naukowa "Szalom Asz – pisarz, publicysta i społecznik"

15-17 lutego 2017 r.: konferencja międzynarodowa "Komunizm - teorie i praktyki"

Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu im. Stanisława Lama

Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich

Program Rozwoju Współpracy Międzynarodowej

Nabory na wyjazdy pracowników na wykłady i szkolenia za granicą w 2017 roku

2-8 stycznia, 13-19 stycznia 2017 r.: Przegląd filmów KINO WEDŁUG MARII JANION

Nowe projekty badawcze

Nagroda im. Juliana Tuwima 2016 dla prof. Michała Głowińskiego

8-9 czerwca 2017 r., Białystok: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Przestrzeń jako kategoria poetyki Poetyki doświadczenia przestrzennego

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku