Nowe projekty badawcze

W ramach centralnych porozumień Polskiej Akademii Nauk z partnerami zagranicznymi zatwierdzone zostały następujące projekty badawcze, zgłoszone przez IBL PAN:
1. Białoruska Akademia Nauk, lata 2017-2019:
- Kultura literacka na Białorusi XVI-XX wieku - koordynator dr hab. Tomasz Chachulski, profesor IBL PAN;
2. Czeska Akademia Nauk, lata 2017-2019:
- Literaturoznawstwo marksistowskie w Polsce i Czechosłowacji i jego konteksty. 1944-1956 - koordynator dr Katarzyna Chmielewska;
- Przyszłość polskiej i czeskiej bibliografii literackiej: w stronę integracji i wykorzystania w badaniach porównawczych - koordynator mgr Piotr Wciślik.

Wszystkim koordynatorom projektów serdecznie gratulujemy.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45