Archiwum wydarzeń

6-8 grudnia 2017 r.: ogólnopolska konferencja naukowa "Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć"

19 czerwca 2017 r., Warszawa: otwarte spotkanie poświęcone książce prof. Zygmunta Baumana pt. "Szkice z teorii kultury"

22-24 listopada 2017 r., Toruń: ogólnopolska konferencja naukowa "Hrabia Zygmunt i okolice"

7-9 lipca 2017 r., Katowice: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kultura seriali"

13-15 października 2017 r., Nowe Miasto nad Pilicą: konferencja "Filozofia filologii"

30 maja 2017, godz. 18:00, Warszawa, Muzeum nad Wisłą: spotkanie "Archeologia syreniego ogona"

Międzynarodowy program Falling Walls Lab

29 maja 2017, Warszawa: debata pt. "Los kobiet w PRL, III i IV RP"

28-30 czerwca 2017 r., Kraków: Letnia Szkoła Humanistyki Cyfrowej II

Program "Młody IBL"

25-26 listopada 2017 r.: konferencja międzynarodowa "Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa"

Otwarty nabór na stypendia Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych PIASt na rok akademicki 2017/2018

17-18 czerwca 2017 r.: Piknik Naukowy w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie z Marią Skłodowską-Curie

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu ogłasza nabór na stanowisko administratora

19-21 października 2017 r., Warszawa: II konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" na temat "Dusza w aksjosferze – asksjosfera duszy"

16 maja 2017 r., Warszawa: Wykład: prof. Rity Hermon-Belot

11 maja 2017, Bielsko-Biała: Bielska polonistyka w wirtualnym świecie "Biuletynu Polonistycznego". Inauguracja cyklu spotkań "Tour de Polonistyka" (w ramach XVIII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki)

6 czerwca 2017 r., Warszawa: Trzecie Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji

29 września 2017 r., Warszawa: "Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych (rejony artystycznych tekstów kultury)"

18-19 maja 2017 r., Warszawa: ogólnopolska konferencja naukowa "Sztuka nowożytna wobec tradycji i nowoczesności"

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku