Archiwum wydarzeń

4 marca 2020 r. , Warszawa: spotkanie poświęcone nowej książce Pani Profesor Aliny Nowickiej-Jeżowej "Spotkania w labiryncie. Szkice o poezji Jana Kochanowskiego"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

22-23 czerwca 2020 r., Warszawa" konferencja naukowa "Wokół Marii Anto. Między reprezentacją a kreacją"

20-23 kwietnia 2020 r., Łódź: I Kongres Humanistów Polskich

Bądźmy FAIR! ALLEA przedstawia rekomendacje dotyczące danych badawczych w humanistyce

2 marca 2020 r., Warszawa: pierwsze spotkanie z cyklu "Szkoła - Idee - Praktyka"

Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 26 lutego 2020 r.

Zamówienie Publiczne

4 marca 2020 r., Warszawa: odczyt dr Ruty Čapaitė w ramach "Spotkań Mediewistycznych"

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń do IV edycji Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu

Warszawa, 11 marca 2020: Spotkanie wokół książki "Świadek: jak się staje, czym jest?" pod redakcją Agnieszki Daukszy i Karoliny Koprowskiej / z cyklu "Debaty o książkach"

Warszawa, 20 lutego 2020: Spotkanie wokół książki "Dziennik niektórych dni mego życia" Juliusza Słowackiego w opracowaniu Marka Troszyńskiego

Otwarty konkurs na pracownika naukowego w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej

7 lutego 2020 r., Warszawa: seminarium "Modele i aspekty podmiotowości"

Rozstrzygnięcie konkursu dla młodego badacza-dokumentalisty w projekcie dokumentacyjnym NPRH

19 lutego 2020 r. - wykład dr Anny Förster (Lipsk): Theory in Translation. Historia przekładów dzieł literaturoznawstwa poststrukturalnego w Europie Środkowo-Wschodniej

Decyzja nr 1/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 15 stycznia 2020 r.

26-28 marca 2020 r., Warszawa: Zjazd Polonistów "Polonistyka "tu i teraz". Krajobraz po Ustawie 2.0."

10 stycznia 2020 r., Warszawa: seminarium z cyklu "Modele i aspekty podmiotowości"

Decyzja Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zespole Archiwum Kobiet

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku