Archiwum wydarzeń

Zarządzenie 6/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia o organizacji pracy Instytutu Badań Literackich PAN

Zarządzenie 5/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Instytutu Badań Literackich PAN

XII edycja konkursu na najlepszą debiutancką książkę roku w dziedzinie historii najnowszej dotyczącą okresu 1939-1989 r.

4 marca 2020 r. , Warszawa: spotkanie poświęcone nowej książce Pani Profesor Aliny Nowickiej-Jeżowej "Spotkania w labiryncie. Szkice o poezji Jana Kochanowskiego"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

22-23 czerwca 2020 r., Warszawa" konferencja naukowa "Wokół Marii Anto. Między reprezentacją a kreacją"

20-23 kwietnia 2020 r., Łódź: I Kongres Humanistów Polskich

Bądźmy FAIR! ALLEA przedstawia rekomendacje dotyczące danych badawczych w humanistyce

2 marca 2020 r., Warszawa: pierwsze spotkanie z cyklu "Szkoła - Idee - Praktyka"

Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 26 lutego 2020 r.

Zamówienie Publiczne

4 marca 2020 r., Warszawa: odczyt dr Ruty Čapaitė w ramach "Spotkań Mediewistycznych"

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń do IV edycji Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu

Warszawa, 11 marca 2020: Spotkanie wokół książki "Świadek: jak się staje, czym jest?" pod redakcją Agnieszki Daukszy i Karoliny Koprowskiej / z cyklu "Debaty o książkach"

Warszawa, 20 lutego 2020: Spotkanie wokół książki "Dziennik niektórych dni mego życia" Juliusza Słowackiego w opracowaniu Marka Troszyńskiego

Otwarty konkurs na pracownika naukowego w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej

7 lutego 2020 r., Warszawa: seminarium "Modele i aspekty podmiotowości"

Rozstrzygnięcie konkursu dla młodego badacza-dokumentalisty w projekcie dokumentacyjnym NPRH

19 lutego 2020 r. - wykład dr Anny Förster (Lipsk): Theory in Translation. Historia przekładów dzieł literaturoznawstwa poststrukturalnego w Europie Środkowo-Wschodniej

Decyzja nr 1/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 15 stycznia 2020 r.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku