Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na "druk w technice offsetowej 5 tomów dramatów z serii "Dramat Polski. Reaktywacja" i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wydrukowanych egzemplarzy" (postępowanie nr AG.26.6.2020) wybrano ofertę firmy Zakład Poligraficzny SINDRUK, ul. Firmowa 12, 45 -594 Opole.
Cena netto/brutto wybranej oferty: 45 208, 00  zł / 47 468, 40 zł.
Uzasadnienie wyboru >>

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku