Zaproszenie do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe - prenumerata czasopism zagranicznych na rok 2022 (pdf, 253 KB).
Oferty proszę przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2021 r.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45