Zamówienie publiczne. Wykonanie korekt 6 woluminów powieści Elizy Orzeszkowej

Załącznik nr 1: Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia (do pobrania, w formacie pdf) 
Oferty należy przesłać do dnia 3.08.2022 r. na adres email: iwona.wisniewska@ibl.waw.pl.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45