XI edycja ogólnopolskiego Konkursu im. Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald

Z przyjemnością informujemy, że laureatami XI edycji Konkursu im. Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald na najlepszą pracę doktorską z dziedziny humanistyki zostali:

 

Nagroda I (równorzędne):

  • Agata Szulc-Woźniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej) za pracę „Joanna Pollakówna. Largo”;
  • Justyna Koszarska-Szulc (Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich), „Wierny własnemu rozdarciu”. Problematyka tożsamościowa w twórczości Artura Sandauera;
  • Sara Akram (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filologiczny), „Narracja o WOJNIE w reportażach Wojciecha Jagielskiego. Perspektywa lingwistyczno-kulturowa”.

Nagroda II (równorzędne):

  • Karolina Kostyra (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk o Kulturze) „Tajemne życie przedmiotów. Topografia pokoju dziecięcego w kinie fantastycznym lat osiemdziesiątych”;
  • Jędrzej Krystek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej), „Makryna Mieczysławska w utworach i dokumentach polskiego romantyzmu”.

Wyróżnienia:

  • Katarzyna Nowaczyk-Basińska (Uniwerytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej ), NIEŚMIERTELNOŚĆ. Technokulturowe strategie współczesności”;
  • Anna Kujawska-Kot (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki Instytut Literatury Polskiej), „Doświadczenie niezgodności płciowej i procesu tranzycji bohatera transseksualnego w literackiej i filmowej odsłonie”;
  • Aleksandra Żurek-Huszcz (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego), „Imiona i nazwiska konwertytów z judaizmu na wyznania chrześcijańskie na podstawie ksiąg metrykalnych parafii warszawskich (1826-1850);
  • Agata Iżykowska-Uszczyk (Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Kulturoznawstwa), „Kulturowe przemiany intymności na przykładzie polskiej sztuki współczesnej w XXI wieku”

W jury Nagrody zasiadali: prof. prof. Grażyna Borkowska (przewodnicząca), Maryla Amsterdamska-Hopfinger, Jan Kordys, Marek Zaleski, Tomasz Żukowski.
Uroczystość wręczenia nagród poprowadzona przez Michała Komara odbywała się dnia 27 listopada 2023 o godzinie 17:00 w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72.
Partnerami Nagrody są Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.

Akademia logo

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku