Darmowe materiały do nauczania języka polskiego jako obcego

Polecamy darmowe materiały do nauczania języka polskiego jako obcego.  https://ibl.waw.pl/.../zespol.../projekty/ryby-zaby-i-raki

 

Przedstawione materiały są wynikiem doświadczeń zdobytych przez Autorki podczas pracy z uczniami z Ukrainy oraz wieloletniej współpracy Zespołu Literatura a Glottodydaktyka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Katedry Języków Słowiańskich Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka, która w 2023 roku zaowocowała realizacją projektu „Ryby, żaby, raki” czy „Rupaki”? Złota dziesiątka poezji polskiej na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego.


Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Języka Polskiego.


Każdy scenariusz przewiduje realizację celów dydaktycznych zgodnych z postulatami współczesnej glottodydaktyki w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku