Maciej Maryl powołany w skład Rady Programowej w Brukseli

Z przyjemnością zawiadamiamy, że decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Marka Konarzewskiego dr Maciej Maryl został powołany w skład Rady Programowej przy jednostce działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli na kadencję 2023–2026.
Jak pisał Prezes: „Wierzę, że przy aktywnym udziale Pana Doktora, działalność Rady Programowej będzie stanowiła dla dyrektora stacji silne wsparcie merytoryczne w wyznaczaniu priorytetów oraz kierunków rozwoju współpracy naukowej”.

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku