Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii

W związku z premierą podręcznika pt. Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii – opracowywanym przez Zespół Literatura a Glottodydaktyka wraz z Zakładem Nauczania Języka i Kultury Polskiej PUNO Londyn – przypominamy o możliwości wzięcia udziału w sympozjum, na którym będzie prezentowany. Wykłady oraz warsztaty poprowadzą m.in. prof. Agata Roćko, Marlena Olechowska i Katarzyna Duda z IBL PAN.
Sympozjum odbędzie się 26.03.2023 w Londynie w Polish University Abroad.
Na wydarzenie można zapisywać się poprzez link: Zob. link lub language.conference [at] puno.ac.uk. Będzie możliwość uczestnictwa online.


>> Program sympozjum 

 

O podręczniku:
Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii to nowoczesny podręcznik wspierający nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminu GCSE z
języka polskiego jako obcego. To pierwsza tego typu publikacja, która nie tylko rozwija wszystkie sprawności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie oraz umiejętności tłumaczenia ale także wspiera naukę gramatyki i podejmuje próbę zainteresowania uczniów polską literaturą młodzieżową. Tekst literacki stał się więc dla autorek publikacji punktem wyjścia do nauczania ortografii, gramatyki, form pisemnych, doskonale wpisując się w katalog tematów obowiązujących na egzaminie GCSE. Istotną nowością tej publikacji będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych, tak ważnych w edukacji.
Podręcznik wraz z przewodnikiem metodycznym wpierającym nauczyciela przy rozwijaniu każdej sprawności językowej, zawierają gotowe scenariusze lekcji. Został przygotowany przez doświadczonych nauczycieli języka polskiego jako odziedziczonego, obcego, a większość prezentowanych materiałów edukacyjnych jest od 4 lat systematycznie testowana i modyfikowana podczas zajęć z młodzieżą przygotowującą się do egzaminu GCSE. 
Podręcznik ten dzięki ciekawej szacie graficznej, przemyślanej strukturze lekcji, sprawdzonym rozwiązaniom dydaktycznym, zapewni nauczycielom świetną bazę materiałów i pomysłów, a uczniom wysokie wyniki na egzaminie. Idealny do pracy w klasie jak i również podczas zajęć w hybrydowych synchronicznych przestrzeniach edukacyjnych.
Całość będzie dostępna online.


Język, tożsamość, kultura - plakat

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku