Drugi konkurs w programie stypendialnym Polskiej Akademii Nauk PASIFIC jest otwarty!

15 września został otwarty drugi konkurs w ramach programu stypendialnego Polskiej Akademii Nauk PASIFIC. Naukowcy z całego świata, reprezentujący wszystkie dziedziny naukowe, mogą już aplikować o dwuletnie pobyty badawcze w Instytutach Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Konkurs zostanie zamknięty 30 grudnia 2021.

Stypendyści PASIFIC otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2 500 euro netto. Osobom, które zdecydują się przyjechać do Polski z rodzinami, przysługiwać będzie dodatek rodzinny. Ponadto naukowcy będą mieli do dyspozycji budżet na badania wysokości 60 000 euro na koszty bezpośrednie związane z realizacją projektu.  

Żeby ubiegać się o stypendium PASIFIC naukowcy muszą posiadać co najmniej stropień doktora lub minimum cztery lata udokumentowanego równoważnego doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze godzin. Muszą też spełniać kryterium mobilności, zgodnie z którym aplikujący w konkursie PASIFIC nie mogą mieszkać, pracować lub studiować w Polsce dłużej niż 12 miesięcy w ciągu trzech lat przed zamknięciem konkursu (między 31 grudnia 2018 i 30 grudnia 2021).  

Szczegółowe informacje o zasadach drugiego konkursu oraz wzory wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej PASIFIC: https://pasific.pan.pl/call-2/ 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45