8 lutego 2018 r., Warszawa: seminarium z cyklu "Pragmatyka, pragmatyzm, performatyka"

Organizatorzy: Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki i Zespół Filozofii Kultury  IFiS PAN
Miejsce spotkania: Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, s. 154, godz. 11.30.

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45