Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN

WI.006.1.2021/2022

Zawiadomienie o wyborze dyrektora
Instytutu Badań Literackich PAN
z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530 ze zm.) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą Nr 5/2022 z dnia 17 lutego 2022 r., wyłoniła kandydaturę dr. hab. Grzegorza Marca na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu, Prezes PAN z dniem 1 kwietnia 2022 r. powierzy dr. hab. Grzegorzowi Marcowi funkcję dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 31 marca 2026 r.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45