Agata Roćko

 

 

Literaturoznawczyni, lektorka i metodyk nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego i odziedziczonego

 

dr hab. profesor IBL PAN

Pracownia Literatury Oświecenia

agata.rocko@ibl.waw.pl

 

Zainteresowania naukowe:

• Osiemnastowieczne pamiętnikarstwo polskie 
• Problematyka udziału kobiet w osiemnastowiecznej literaturze i kulturze polskiej
• Polskie podróżopisarstwo w osiemnastym wieku
• Autobiografizm w czasach oświecenia
• Glottodydaktyka języka polskiego jako obcego/drugiego i odziedziczonego

 

Publikacje:

Aktualna lista publikacji.

 

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

• Osiemnastowieczne pamiętnikarstwo polskie
• Kobieta w życiu i kulturze osiemnastego wieku
• Autobiografizm w czasach oświecenia  

 
Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:
 
• Kierownik Studiów Podyplomowych w IBL PAN:

  Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego
(od 2003)
  Zarządzanie kulturą w strukturach Unii Europejskiej (2003-2017),
 Zarządzanie kulturą w strukturach rządowych, samorządowych i pozarządowych (2017-2019)

• Autorka programów nauczania z zakresu zarządzania kulturą oraz glottodydaktyki jpjo na studiach podyplomowych w IBL PAN

• Kierownik Praktyk Glottodydaktycznych na studiach podyplomowych Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego

• Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym (członkostwo od 1996 roku)

• Członek Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 

 

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku