Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL PAN

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych i Wydawniczych
dr Dorota...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt "OZwRCIN"

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administracj...

Szkoła Historycznego Dokumentu Filmowego

Celem kursu jest przygotowanie uczestniczki i uczestników do samodzielnej realizacji projektów filmowych i audiowizualnych w oparciu o różne materiały archiwalne. Kurs ma za zadanie rozbudzić świadomość audiowizualną, poszerzyć kontakt z h...

Natalia Słomińska, Carpathian Considerations ...

Natalia Słomińska
CARPATHIAN CONSIDERATIONS, OR ON THE TRAVELS OF ANDRZEJ STASIUK’S PROTAGONIST IN “DUKLA” AND “LOGBOOK”

The article is an attempt to interpret Andrzej Stasiuk’s Dukla and Logbook, an attempt to grasp and to subjugate the loose notes taken out of the memory. The books in question are joined by the protagonist-narrator, who proves to inhabit the same place, spends his childhood in Warsaw, sees the world in the same way and is a keen on traveling. The article presents the characteristics of the protagonist, his labyrinthine travel in time and space, during which he tries to reach the successive centers and to find answers to questions on the condition of a man and the world that he poses to himself. It also pictures the world of the protagonist and discusses his struggles to describe and arrange the labyrinthine reality. The author also gives a characteristics of this “labyrinthine” composition and a vivid description (painting with words) used by Stasiuk. The construction of this article is considered to be the first level of the an in-depth analysis the author is conducting.

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku