>> Więcej informacji o projekcie

Najważniejszą wartością „Biuletynu Polonistycznego” będzie jego unikalność jako portalu specjalistycznego współtworzonego przez polonistów w kraju i za granicą, integrującego w postaci bazy informacje o bieżącym życiu naukowym i prezentującego je w przystępnej formie. „Biuletyn” skierowany będzie do szeroko pojętego środowiska polonistycznego, tj. instytucji, badaczy, dydaktyków i studentów z obszarów nauk o literaturze, języku i kulturze polskiej.

Portal pozwoli na stworzenie przestrzeni informacyjnej dla poszczególnych dziedzin polonistyki (np. literaturoznawstwa, językoznawstwa, dydaktyki polonistycznej) oraz nawiązanie współpracy interdyscyplinarnej,

Będzie on spełniał funkcję zarówno bieżącego źródła informacji o życiu naukowym, jak i kroniki systematycznie archiwizującej te informacje. Archiwizowane informacje będą udostępniane w formie zwartej jako pdf.

Priorytetem redakcji „Biuletynu Polonistycznego” będzie stworzenie kompletnej i aktualnej bazy wiedzy o badaniach polonistycznych w Polsce i za granicą, obejmującej m.in. wydarzenia naukowe (w tym: konferencje, sesje, warsztaty, wykłady gościnne),  realizowane projekty badawcze, ukończone prace badawcze (wraz z odnośnikami do efektów tych prac w postaci witryn internetowych, baz danych, tekstów w repozytoriach, publikacji książkowych), przygotowywane i obronione prace doktorskie i habilitacyjne (z odnośnikami do ew. wersji elektronicznych i streszczeń).

 

 

 

 

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku