Archiwum wydarzeń

Allen Kuharski, Richard Lowe: The Digital Archiving of Performance Data: The Case of Witold Gombrowicz / Otwarte zebranie Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, 28 listopada 2017, 13:00, sala 144 (Pałac Staszica)

Nagroda Edytorska Polskiego PEN Clubu im. Juliusza Żuławskiego dla Zespołu edytorskiego Biblioteki Pisarzy Staropolskich

27 listopada 2017 r.: publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Bema

15-30 listopada 2017 r.: wystawa "Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą". Bolesław Leśmian 1877-1937

2-3 grudnia 2017 r., Kraków: konferencja naukowa „Mury. Ruchy migracyjne i uchodźstwo w przestrzeni kulturowej i historycznej”

11-13 stycznia 2018 r., Rzeszów: IV Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja „TEKSTY – OBRAZY – PERFORMANSE. Auto_bio_grafia na granicy doświadczenia życia codziennego, sztuki i nauki”

23-24 października 2017 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja "Leśmian w Europie i na świecie"

19 października 2017 r., Warszawa: VIII Funeralia Warszawskie „Kultura funeralna i formy upamiętnienia grup etniczno-wyznaniowych z terenów dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XIX w.)”

Piąta Nagroda NCN wręczona wybitnym młodym naukowcom

"«Biuletyn Polonistyczny» to jest to" - artykuł w "Monitorze Wołyńskim" o otwartym spotkaniu z cyklu "Tour de Polonistyka" w Instytucie Polskim na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45