Archiwum wydarzeń

16-17 października 2017 r., Białystok: konferencja naukowa "Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w I połowie XIX wieku"

Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich PAN podziela niepokój środowiska uczonych skupionych w Instytutach Polskiej Akademii Nauk

Nowoczesna humanistyka - warsztaty towarzyszące konferencji "Cultural Literacy in Europe 2017"

20-21 maja 2017 r., Kraków: konferencja "Narracje fantastyczne w literaturze i mediach"

9 maja 2017, godz. 18.00, Instytut Teatralny w Warszawie, ul. Jazdów 1: wieczór poświęcony dramaturgii Jarosława Marka Rymkiewicza z okazji wydania tomu "Dwór nad Narwią. Dramaty"

9 maja 2017 r., godz. 12.00-14.00, Instytut Teatralny w Warszawie, ul. Jazdów 1: seminarium "Rymkiewicz: Jak ożyć dzięki naszym zmarłym?"

19-20 października 2017 r., Warszawa: VIII Funeralia Warszawskie "Kultura funeralna i formy upamiętnienia grup etniczno-wyznaniowych z terenów dawnej Rzeczyposplotej (XVI-XIX w.)"

27-28 kwietnia 2017 r. w Kazimierz Dolny: konferencja naukowa "Zygmunt Haupt. Powrót pisarza"

24 maja 2017 r., Olsztyn: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawa człowieka – przywilej czy ograniczenie? Interdyscyplinarny dyskurs o prawach ludzi we współczesnym świecie"

24 kwietnia 2017, Warszawa: seminarium z cyklu "Duchowość kobiet"

8-10 listopada 2017 r., Warszawa: konferencja naukowa "Rewolucja rosyjska a historia idei"

10 i 11 maja 2017 r., Kielce: piąta edycja Dni Narodowego Centrum Nauki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

10.04.2017

24-25 maja 2018 r., Warszawa: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Adam Mickiewicz i Rosjanie"

23-24 listopada 2017 r., Poznań: konferencja naukowa "Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy"

8 kwietnia 2017 r. Wystawa IBL PAN "Śladami Sienkiewicza" w Wilnie

24 kwietnia 2017 godz. 09:00-17:00 Much more than infrastructure: working together to connect research. Crossref/THOR Outreach Meeting, Warsaw

13 listopada 2017 r., Warszawa: konferencja naukowa poświęcona refleksji nad miejscem dorobku badawczego prof. dr. hab. Janusza Tazbira na tle humanistyki polskiej

4 kwietnia 2017, Instytut Teatralny w Warszawie, ul. Jazdów 1, godz. 18.00: promocja tomu Romana Brandstaettera "Dzień gniewu. Dramaty" z serii "Dramat Polski. Reaktywacja"

Warsztaty z zakresu empirycznych badań literaturoznawczych w IBL PAN

23 marca 2017, Warszawa: kolejne spotkanie z cyklu "Warszawskich Czwartków Staropolskich"

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku