Archiwum wydarzeń

19 października 2017 r., Warszawa: VIII Funeralia Warszawskie „Kultura funeralna i formy upamiętnienia grup etniczno-wyznaniowych z terenów dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XIX w.)”

Piąta Nagroda NCN wręczona wybitnym młodym naukowcom

"«Biuletyn Polonistyczny» to jest to" - artykuł w "Monitorze Wołyńskim" o otwartym spotkaniu z cyklu "Tour de Polonistyka" w Instytucie Polskim na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki

14.10.2017

11 i 18 października 2017, Warszawa: wykłady poświęcone dorobkowi i dziedzictwu polskiej awangardy

Informacja o wyborze partnera do projektu w ramach konkursu nr powr. 03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich

21-22 października 2017, Warszawa: warsztaty - Słowo, Obraz, Gest

19 października 2017, g. 14.00, Instytut Teatralny w Warszawie, seminarium z cyklu „Dramat polski. Reaktywacja”

8-9 maja 2018 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja naukowa z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości „Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej”

Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie przy Instytucie Badań Literackich PAN

IV Konferencja DARIAH-PL „Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa”

29 września – 26 listopada 2017 r., Warszawa: wystawa pt. „TYMEM DO PRZODU. Retrospektywa Stanisława Tyma”

15 września 2017 godz. 11:15, Warszawa: Prezentacja kolekcji cyfrowej "Korzenie Janusza Korczaka" na stronie Nowej Panoramy Literatury Polskiej

13 września 2017 godz. 10:00, Warszawa: Prezentacja wystawy planszowej "Goldszmitowie w Warszawie"

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu w ramach programu POWER nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17

16–17 października 2017, Warszawa: konferencja „Doświadczenie wiary w kulturach i literaturach słowiańskich w świetle myśli postsekularnej”

Podyplomowe GENDER STUDIES im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki

Prof Krzysztof Mrowcewicz o historii Instytutu Badań Literackich

Konkurs na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu

28-30 lipca 2017 r., Gdynia: 6. Nadmorski Plener Czytelniczy z Nagrodą Literacką GDYNIA8-30 lipca 2017 r., Gdynia: 6. Nadmorski Plener Czytelniczy z Nagrodą Literacką GDYNIA

Wyniki konkursu w programie "Młody IBL"

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45