Archiwum wydarzeń

24-25 maja 2018 r., Warszawa: konferencja naukowa „Kultura studencka w okresie PRL”

23 lutego 2018 r., Warszawa: konferencja „Koncepcje przyszłości Polskiej Akademii Nauk i kształcenia w instytucjach naukowych PAN”

17-18 marca 2018 r., Kraków: ogólnopolska konferencja naukowa „Poetyki pamięci"

19-20 marca 2018 r., Lublin: druga konferencja z cyklu "Trwałość i zmienność w języku"

8 lutego 2018 r., Warszawa: seminarium z cyklu "Pragmatyka, pragmatyzm, performatyka"

14-15 czerwca 2018 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja "Polacy w Chicago: doświadczenie imigranta"

9-10 czerwca 2018 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja "Zrozumieć wielojęzyczność"

7-8 czerwca 2018 r., Białystok: konferencja "Dyskursy przestrzenne - źródła i kontynuacje"

VI edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald. Konkurs jest skierowany do osób, które w 2017 obroniły swoją pracę doktorską z dziedziny humanistyki. Nabór wniosków trwa do 23 lutego.

28-29 czerwca 2018 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja naukowa „Partners and Rivals”

17-18 września 2018 r., Würzburg: konferencja naukowa "W drodze do nowych brzegów"

Regionalna Konferencja członków i pracowników naukowych PAN w Warszawie

25 stycznia 2018 r., Wrocław: międzynarodowa konferencja „Jak chronić swoją własność intelektualną za granicą?”

11-12 kwietnia 2018 r., Warszawa: konferencja „Przezroczystość w kulturze”

18 – 19 kwietnia 2018 r., Opole: konferencja naukowa „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży – teksty religijne dla młodego odbiorcy

1-3 lutego 2018 r., Warszawa: konferencja pt. „Rousseau, Poland and Europe: Federalism – Sovereignty – Prosperity – Patriotism”

17.01.2018

24-25 lutego 2018 r., Kraków: konferencja naukowa „Rejestry kultury"

Instytut Badań Literackich PAN poszukuje 3 doktorantów/doktorantek do pracy w projekcie „Inwentarz Archiwum Władysława Mickiewicza ze zbiorów Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu”

10 stycznia 2018 roku., Warszawa: sesja „Cały Białoszewski? O ineditach”

17-18 maja 2018 r., Słupsk: ogólnopolska konferencja naukowa „Sacrum prywatne w medium literatury”

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45