Archiwum wydarzeń

Spotkanie inauguracyjne Komitetu Naukowego cyfrowego Słownika biobibliograficznego tłumaczy literatury

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN w sprawie powołania komisji konkursowej do programu IBL.eu

9-10 czerwca 2018 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja "Zrozumieć wielojęzyczność"

15 czerwca 2018 r., Warszawa: ogólnopolska konferencja "Odmiany dialogiczności w kulturze"

25-26 września 2018 r., Wiedeń: konferencja "Zapomniane i pamiętane. Pamięć i niepamięć o niemieckich nazistowskich miejscach represji, obozach koncentracyjnych i zagłady"

21 marca 2018 r., Warszawa: wykład otwarty LaCH UW z cyklu "Poza interfejsem: informatyka i humanistyka": Literatura elektroniczna. Platformy. Eksperymenty

19 marca 2018, godz. 11:00, IBL PAN, Pałac Staszica, sala 144: "Merkuryjusz polski" Jakuba Kazimierza Haura. Z prac nad edycją (zebranie Zespołu Edytorstwa Krytycznego Tekstów Dawnych)

Decyzja nr 3/2018 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania rzecznika dla naukowców zatrudniownych na umowach terminowych w Instytucie Badań Literackich PAN

26-27 marca 2018 r., Bydgoszcz: konferencja naukowa "Półtora dnia z Brunonem Schulzem w Bydgoszczy"

7 marca 2018 r., Warszawa, godz. 13.00, sala 144: uroczystość z okazji ukazania się I tomu serii Colloquia Mayenoviana pt. "Metafora - tekst - dyskurs"

Ankieta - Konsultacje w sprawie problemów jednostek PAN

6 marca – 10 czerwca 2018 r., Warszawa: "Nie tylko nóżki!..." – wystawa twórców dwudziestolecia międzywojennego w warszawskim Muzeum Karykatury

12-14 marca 2018 r., Kraków: XVIII Krakowska Konferencja - Nowoczesne Prawo Autorskie 2018

28-29 czerwca 2018 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja naukowa "Partners and Rivals"

24 kwietnia 2018 r., Warszawa: sympozjum naukowe "Po próbie. Rewizje Bergmana"

4-5 października 2018 r., Warszawa: "Językoznawstwo a nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dziś i jutro"

22 lutego 2018 r., Warszawa: posiedzenie Zamkowego Seminarium Naukowego

VI edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

24-25 maja 2018 r., Warszawa: konferencja naukowa "Kultura studencka w okresie PRL"

23 lutego 2018 r., Warszawa: konferencja "Koncepcje przyszłości Polskiej Akademii Nauk i kształcenia w instytucjach naukowych PAN"

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45