Archiwum wydarzeń

25 października 2018 r., Warszawa: spotkanie pt. LEKCJA HISTORII 1918-2018. Nad Księgą Stulecia Niepodległości

Zaproszenie na konferencję: "Najwyższa Pani swoich praw..." Idee wolności, niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej 1569-1795

Nowy przekład Pana Tadeusza Adama Mickiewicza na język angielski

12 października 2018, IBL PAN: Konferencja doktorantów Instytutu Badań Literackich PAN

6-7 grudnia 2018 r., Obrzycko: dziewiąta edycja konferencji z cyklu Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog

Zarządzenie 24/2018 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 października 2018 r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych w Instytucie Badań Literackich PAN

9 października 2018 r., Warszawa: gościnny wykład prof. Renaty Jambrešić Kirin pt. "Yugoslav Female Revolutionaries or the Vanishing Historical Subject"

17 października 2018 r., Warszawa: debata pt. "Czy buduje się nowy system? Rewolucja a kontrrewolucja"

12-13 grudnia 2018 r., Wrocław: konferencja naukowa "Ulubione kawałki. Piotr Sommer: poezja – krytyka – przekład"

25 października 2018 r., godz. 19.00: wernisaż wystawy "Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918"

2 października 2018 r., godz. 19.00, Warszawa: spotkanie z wybitnym francuskim filozofem i historykiem sztuki Georges'em Didi-Hubermanem

Komunikat o wynikach rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w IBL PAN

IBL PAN, 4 października 2018, godz. 11.00: Dlaczego potrzebny jest leksykon tłumaczy? Koncepcje i założenia badaczy z Germersheim nad Renem

10 października 2018 r., Warszawa: promocja książki "Jan Walc. Biografia opozycjonisty"

"Teksty Drugie" na międzynarodowej platformie internetowej OpenEdition Journals

24.09.2018

Nabór uczestników studiów doktoranckich przy IBL PAN na wyjazdy do uczelni partnerskich na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/21

Nabór uczestników studiów doktoranckich przy IBL PAN na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

Raporty konsorcjum OPERAS dotyczące otwartego dostępu do publikacji naukowych w Europie

22-30 września 2018: Festiwal Nauki w Instytucie Badań Literackich PAN

24-26 września 2018, Kazimierz Dolny nad Wisłą: konferencja z cyklu "Kolokwia staropolskie" DYSKURS MEDYCZNY W KULTURZE STAROPOLSKIEJ

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku