Archiwum wydarzeń

Zarządzenie 24/2018 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 października 2018 r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych w Instytucie Badań Literackich PAN

9 października 2018 r., Warszawa: gościnny wykład prof. Renaty Jambrešić Kirin pt. "Yugoslav Female Revolutionaries or the Vanishing Historical Subject"

17 października 2018 r., Warszawa: debata pt. "Czy buduje się nowy system? Rewolucja a kontrrewolucja"

12-13 grudnia 2018 r., Wrocław: konferencja naukowa "Ulubione kawałki. Piotr Sommer: poezja – krytyka – przekład"

25 października 2018 r., godz. 19.00: wernisaż wystawy "Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918"

2 października 2018 r., godz. 19.00, Warszawa: spotkanie z wybitnym francuskim filozofem i historykiem sztuki Georges'em Didi-Hubermanem

Komunikat o wynikach rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w IBL PAN

IBL PAN, 4 października 2018, godz. 11.00: Dlaczego potrzebny jest leksykon tłumaczy? Koncepcje i założenia badaczy z Germersheim nad Renem

10 października 2018 r., Warszawa: promocja książki "Jan Walc. Biografia opozycjonisty"

"Teksty Drugie" na międzynarodowej platformie internetowej OpenEdition Journals

24.09.2018

Nabór uczestników studiów doktoranckich przy IBL PAN na wyjazdy do uczelni partnerskich na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/21

Nabór uczestników studiów doktoranckich przy IBL PAN na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

Raporty konsorcjum OPERAS dotyczące otwartego dostępu do publikacji naukowych w Europie

22-30 września 2018: Festiwal Nauki w Instytucie Badań Literackich PAN

24-26 września 2018, Kazimierz Dolny nad Wisłą: konferencja z cyklu "Kolokwia staropolskie" DYSKURS MEDYCZNY W KULTURZE STAROPOLSKIEJ

Wyniki rekrutacji na studia "Humanistyka cyfrowa"

9 września 2018 r., godz. 17.00, Podkowa Leśna: spotkanie z dr. Janem Olaszkiem autorem biografii Jana Walca

Laureaci 13. edycji Nagrody Literackiej GDYNIA

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż zestawu skanującego wraz z oprogramowaniem dla Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Instytut Badań Literackich PAN Dział Obsługi Badań Naukowych poszukuje Specjalisty ds. administracyjnych

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45