Zofia Sypulanka (28 marca 1933 – 30 stycznia 2021)

       30 stycznia 2021 odeszła Zofia Sypulanka, wieloletnia pracownica Instytutu Badań Literackich PAN, redaktorka i sekretarz redakcji „Pamiętnika Literackiego”.
       Przez całe swoje życie zawodowe Zofia Sypulanka była związana z „Pamiętnikiem Literackim”, organem IBL, publikowanym do r. 1994 przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.
W redakcji zaczęła pracować po ukończeniu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim,
od r. 1965 – zatrudniona w IBL na stanowisku starszego specjalisty – pełniła funkcję sekretarza redakcji.
Po przejściu na emeryturę w r. 1992 jeszcze przez dwa lata pełniła tę funkcję: do grudnia 1994.
Potem przez 10 lat współpracowała z redakcją biorąc zlecenia w zakresie adiustacji oraz korekt tekstów.
       Wyszkoliła wielu redaktorów, którzy zdobyte dzięki niej umiejętności wykorzystują pracując zarówno
dla redakcji „Pamiętnika Literackiego”, jak i dla innych czasopism czy wydawnictw.
       Była osobą dobrą i empatyczną, a zarazem bardzo wymagającą – zarówno wobec redaktorów, których szkoliła, jak i wobec autorów publikujących swoje teksty na łamach „Pamiętnika Literackiego”. Niestrudzenie tropiła wszelkie usterki stylistyczne, starając się każdy tekst doprowadzić do postaci jak najdoskonalszej; nie żałowała przy tym czasu na wyjaśnianie powodów proponowanych przestylizowań. Dzięki niej niejeden autor stał się świetnym stylistą.
       Z odejściem Zofii Sypulanki kończy się pewna epoka w edytorstwie, cechująca się szacunkiem
dla autora, dla tekstu, dla czytelnika...

   

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45