Zmarła Prof. Maria Bokszczanin

Z głębokim żalem żegnamy śp. Profesor Marię Bokszczanin (3 lipca 1926 ‒ 9 czerwca 2023) – wybitną znawczynię twórczości, a przede wszystkim korespondencji Henryka Sienkiewicza, filolożkę, edytora i społecznika. Profesor Bokszczanin pracowała w Instytucie Badań Literackich PAN w latach 1950-1952, następnie w latach 1953-1968 w Państwowym Instytucie Wydawniczym, od 1969 aż do przejścia na emeryturę w roku 1987 ‒ ponownie w IBL. Od 1946 r. była także związana z Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza i aktywnie wspierała działalność tego najstarszego polskiego stowarzyszenia zajmującego się literaturą wieku XIX. Magisterium napisała pod kierunkiem prof. Wacława Borowego, a potem przez wiele lat współpracowała z prof. Julianem Krzyżanowskim. Przygotowała edycje licznych utworów z literatury staropolskiej i dziewiętnastowiecznej dla PIW-u, Czytelnika, Ossolineum i innych wydawnictw. Dziełem Jej życia była edycja: Henryk Sienkiewicz, Listy, t. 1-5 (Warszawa 1977-2009) w czternastu woluminach. W 1989 r. uzyskała stopień naukowy doktora, w 2012 r. ‒ tytuł profesora. Została uhonorowana nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008 r.), nagrodą edytorską polskiego PEN-Clubu (2010 r.), odznaczona Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2016 r.) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2016 r.). Z Instytutem, Towarzystwem Literackim im. A. Mickiewicza i pracą naukową nie rozstała się nigdy.
Rodzinie i Bliskim Pani Profesor składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa
i Pracownicy Instytutu Badań Literackich PAN

 

 

 

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku