Zmarła Dr Krystyna Wilczewska


Z ogromnym smutkiem żegnamy naszą Koleżankę,
Dr Krystynę Wilczewską,

zasłużoną pracowniczkę Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,
nieocenioną Redaktor wielu tomów Słownika polszczyzny XVI wieku.

 

     Od 1953 roku całe swoje zawodowe życie poświęciła Słownikowi polszczyzny XVI wieku, jest autorką jego Instrukcji redakcyjnej, przygotowała niezliczone jego hasła. Pozostawała przewodniczką kolejnych pokoleń leksykografów po meandrach ich opracowywania. 
      Największy i nieoceniony jednak jej wkład to redakcja kolejnych tomów Słownika, wykraczająca znacznie poza na ogół przyjmowane ramy. Czuwała nie tylko nad poprawnością i spójnością materiałów, każde hasło przechodziło przez jej ręce, rozważała każe najdrobniejsze nawet zagadnienie, każdy problem potrafiła rozstrzygnąć. W Pracowni Słownika Polszczyzny XVI wieku była najwyższym autorytetem.
    Nigdy nie ustawała w działaniu, Słownik był dla niej najważniejszy, nawet po przejściu na emeryturę każdego dnia stawiała się w Pracowni, by czuwać nad przygotowaniem haseł. Pozostając filarem prac leksykograficznych, znajdowała jeszcze czas na własne naukowe badania, jej zawdzięczamy szczegółowe: Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI w. Odmiana i słowotwórstwo.
(https://spxvi.edu.pl/dodatki/czasowniki-w-slowniku/)

      Autorka prac: Czasowniki zwrotne we współczesnej polszczyźnie oraz Z zagadnień słowotwórstwa
i semantyki: analiza XVI-wiecznej rodziny czasownika bić, a także licznych artykułów o fundamentalnym znaczeniu, poświęconych historii języka polskiego i leksykografii, jak: Samogłoski pochylone w systemie gramatycznym dawnego języka polskiego na podstawie „Słownika polszczyzny XVI wieku”. Nie do przecenienia są przygotowane przez nią edycje szesnastowiecznej literatury, m. in. Dramaty biblijne XVI wieku czy Komedie, dialog polemiczny i moralitet XVI wieku, a przede wszystkim opracowanie językowe Pieśni Jana Kochanowskiego w wydaniu sejmowym jego Dzieł wszystkich.


                             Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
 

;


 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45